Hva er viktig å se etter på en husforsikring

Når man skal velge en husforsikring, så leter de fleste etter et forsikringsselskap som kan gi en bedre pris enn det forsikringsselskapet man har i dag. Når man benytter denne strategien for å finne ut hvem man skal benytte seg av for husforsikringen så bør man være oppmerksom på at man bør sjekke betingelsene man blir tilbudt hvis forsikringen er billigere enn den man har i dag. Det finnes mange muligheter for å finne en billigere forsikring enn man har i dag, men i noen tilfeller kan det innebære at man får andre betingelser som kan være lite ønskelige. En viktig faktor man bør sjekke hvis man får tilbud om en billigere forsikring enn den man har i dag, er hva slags egenandel man må betale ved skader. Hvis man må betale en høy egenandel, så kan det bety at det ikke vil lønne seg å benytte forsikringen ved en eventuell skade da man kan dekke mesteparten av skaden med det man skulle betalt i egenandel.

Det finnes også andre faktorer man bør sjekke når man finner en rimelig husforsikring, selv om de fleste tilbyderne har ganske lik standarddekning på bolig. Det kan være at tilbyderen man velger har innført noen unntak for å unngå store utbetalinger. Det kan for eksempel gjelde naturkatastrofer.

Flere forsikringsselskaper legger inn begrensninger i forhold til utbetalinger i forhold til naturkatastrofer eller ekstremvær på grunn av at man da kan bli stående ansvarlig for flere boliger i samme områder, og dermed store utbetalinger. En huskeregel når man skal finne en rimelig husforsikring, er at forsikringsselskapet ønsker å tjene penger på å forsikre boligen din. Hvis det oppstår situasjoner som kan forhindre dette målet, så vil de forsøke å redusere sannsynligheten for at det skjer. Det er derfor viktig å lese betingelsen for forsikringen.

Egenandel

Et vanlig område hvor det kan være forskjeller mellom forskjellige forsikringsselskaper, er i forhold til hvilken egenandel du må betale hvis du er helt eller delvis skyld i skaden. Noen øker egenandelen for å kunne tilby et produkt som er rimeligere enn konkurrenten. Hvis de øker egenandelen på husforsikringen, så betyr det for deg at skaden bør være vesentlig større enn egenandelen før det lønner seg å benytte forsikringen for å få utbedret en skade.

Sjekk hvilke unntak som finnes

Som nevnt så er det ikke bare i forhold til egenandel at man kan finne forskjeller hos forskjellige selskaper for at de skal kunne redusere muligheten for at de får vesentlige utgifter på en forsikring.

Det er vanlig at de forskjellige forsikringsselskapene har begrenset mulighet for utbetaling ved naturkatastrofer og ekstremvær. I tillegg vil man finne begrensninger i forhold til terror- eller krigshandlinger. Vær sikker på at du leser og forstår betingelsene for din forsikring før du bytter til en annen billig husforsikring slik at du ikke blir sittende uten forsikringsdekning i tilfelle en skade.

Finnes det muligheter for å redusere prisen

Når du skal finne en billig husforsikring så er det også lurt å være oppmerksom på at du kan redusere forsikringspremien i forhold til om du øker sikkerhetstiltak for å redusere muligheten for skader.

Dette kan for eksempel innebære at man installerer brann- og tyverialarm, i tillegg til at man har brannslokningsutstyr og brannvarslere tilgjengelig. Hvis du har kjøpt et hus som skal pusses opp, så kan du også påvirke forsikringspremien i forhold til hvilke materialer du benytter for å utbedre huset. Det finnes flere måter å redusere premien på. I mange tilfeller vil du bli informert om mulighetene for dette av din representant hvis du kontakter forsikringsselskapet.